1.
Sem L, Kolberg A. «Samiskheit» i Kunnskapsløftet 2020: Ei diskursanalytisk lesing av Fagfornyinga. nse [Internet]. 2022 Oct. 17 [cited 2023 Feb. 4];42(3):233–248. Available from: https://noredstudies.org/index.php/nse/article/view/3527