1.
Röj-Lindberg A-S, Hartvik J, Ingves M. En fallstudie om finlandssvenska lärares insikter från ett utvecklingsprojekt. nse [Internet]. 2022 May 18 [cited 2023 Sep. 24];42(2):176–193. Available from: https://noredstudies.org/index.php/nse/article/view/3181