Lindblad, Sverker. “Vetenskap, Profession Och Politik: Om förändring Av Det Pedagogiska kunskapsområdet I Sverige”. Nordic Studies in Education 42, no. 1 (March 7, 2022): 65–82. Accessed October 3, 2023. https://noredstudies.org/index.php/nse/article/view/3787.