Sem, Leiv, and Asbjørn Kolberg. “«Samiskheit» I Kunnskapsløftet 2020: Ei Diskursanalytisk Lesing Av Fagfornyinga”. Nordic Studies in Education 42, no. 3 (October 17, 2022): 233–248. Accessed February 4, 2023. https://noredstudies.org/index.php/nse/article/view/3527.