Lund, Ole, et al. “At skabe meningsfuld legende undervisning – en bevægelsesfilosofisk undersøgelse af legende tilgange til undervisning på pædagoguddannelsen”. Nordic Studies in Education, vol. 43, no. 3, Sept. 2023, pp. 197–213, doi:10.23865/nse.v43.3935.