Röj-Lindberg, Ann-Sofi, et al. “En fallstudie om finlandssvenska lärares insikter från ett utvecklingsprojekt”. Nordic Studies in Education, vol. 42, no. 2, May 2022, pp. 176–193, doi:10.23865/nse.v42.3181.