Gardesten, Jens, et al. “Scenkonst eller gatuteater? Lärares arbete i relation till struktur, organisering och yrkesgränsernas utsträckning”. Nordic Studies in Education, vol. 41, no. 2, May 2021, pp. 148-66, doi:10.23865/nse.v41.2251.