Lundqvist, J., and M. . Sandström. “Barns övergång från förskola till skola: en multipel fallstudie om övergångsaktiviteter”. Nordic Studies in Education, vol. 40, no. 2, Apr. 2020, pp. 129-48, doi:10.23865/nse.v40.2228.