[1]
S. Lindblad, “Vetenskap, profession och politik: Om förändring av det pedagogiska kunskapsområdet i Sverige”, nse, vol. 42, no. 1, pp. 65–82, Mar. 2022.