[1]
L. Sem and A. Kolberg, “«Samiskheit» i Kunnskapsløftet 2020: Ei diskursanalytisk lesing av Fagfornyinga”, nse, vol. 42, no. 3, pp. 233–248, Oct. 2022.