[1]
M. B. Andersen, “Et kvantitativt blik på forældredeltagelse i skolesamarbejdet: Generelle tendenser i forhold til uddannelse, køn og klassetrin”, nse, vol. 41, no. 4, pp. 331–348, Dec. 2021.