[1]
J. Lundqvist and M. . Sandström, “Barns övergång från förskola till skola: en multipel fallstudie om övergångsaktiviteter”, nse, vol. 40, no. 2, pp. 129–148, Apr. 2020.