Uljens, M. (2022) “Pedagogiken som vetenskap i Finland i ljuset av icke-affirmativ pedagogikteori”, Nordic Studies in Education, 42(1), pp. 83–104. doi: 10.23865/nse.v42.3788.