Lindblad, S. (2022) “Vetenskap, profession och politik: Om förändring av det pedagogiska kunskapsområdet i Sverige”, Nordic Studies in Education, 42(1), pp. 65–82. doi: 10.23865/nse.v42.3787.