Sem, L. and Kolberg, A. (2022) “«Samiskheit» i Kunnskapsløftet 2020: Ei diskursanalytisk lesing av Fagfornyinga”, Nordic Studies in Education, 42(3), pp. 233–248. doi: 10.23865/nse.v42.3527.