Andersen, M. B. (2021) “Et kvantitativt blik på forældredeltagelse i skolesamarbejdet: Generelle tendenser i forhold til uddannelse, køn og klassetrin”, Nordic Studies in Education, 41(4), pp. 331–348. doi: 10.23865/nse.v41.2813.