Togsverd, L. and Rothuizen, J. J. (2021) “Hvordan vil du være pædagog? Et fagpersonligt dannelsesspørgsmål, som kalder på kvalificere(n)de faglige fællesskaber”, Nordic Studies in Education, 41(4), pp. 279–294. doi: 10.23865/nse.v41.2685.