Månsson, N., Carlhed Ydhag, C. and Osman, A. (2021) “I skuggan av kulturellt kapital – om konsten att omforma habitus för skolframgång”, Nordic Studies in Education, 41(2), pp. 130–147. doi: 10.23865/nse.v41.2353.