Gardesten, J., Nordänger, U. K. and Herrlin, K. (2021) “Scenkonst eller gatuteater? Lärares arbete i relation till struktur, organisering och yrkesgränsernas utsträckning”, Nordic Studies in Education, 41(2), pp. 148–166. doi: 10.23865/nse.v41.2251.