Lundqvist, J. and Sandström, M. . (2020) “Barns övergång från förskola till skola: en multipel fallstudie om övergångsaktiviteter”, Nordic Studies in Education, 40(2), pp. 129–148. doi: 10.23865/nse.v40.2228.