Lindblad, Sverker. 2022. “Vetenskap, Profession Och Politik: Om förändring Av Det Pedagogiska kunskapsområdet I Sverige”. Nordic Studies in Education 42 (1):65-82. https://doi.org/10.23865/nse.v42.3787.