Sem, Leiv, and Asbjørn Kolberg. 2022. “«Samiskheit» I Kunnskapsløftet 2020: Ei Diskursanalytisk Lesing Av Fagfornyinga”. Nordic Studies in Education 42 (3):233–248. https://doi.org/10.23865/nse.v42.3527.