SEM, L.; KOLBERG, A. «Samiskheit» i Kunnskapsløftet 2020: Ei diskursanalytisk lesing av Fagfornyinga. Nordic Studies in Education, [S. l.], v. 42, n. 3, p. 233–248, 2022. DOI: 10.23865/nse.v42.3527. Disponível em: https://noredstudies.org/index.php/nse/article/view/3527. Acesso em: 4 feb. 2023.