Lund, O., Pedersen, L. D., Boysen, M. S. W., & Skovbjerg, H. M. (2023). At skabe meningsfuld legende undervisning – en bevægelsesfilosofisk undersøgelse af legende tilgange til undervisning på pædagoguddannelsen. Nordic Studies in Education, 43(3), 197–213. https://doi.org/10.23865/nse.v43.3935