Lindblad, S. (2022). Vetenskap, profession och politik: Om förändring av det pedagogiska kunskapsområdet i Sverige. Nordic Studies in Education, 42(1), 65–82. https://doi.org/10.23865/nse.v42.3787