Sæverot, H., Brekke, M. B. R., Baraldsnes, D., & Torgersen, G.-E. (2022). Om pedagogisk forskning ved norske lærerutdanninger. Pedagogikkutdanneres oppfatninger av pedagogisk forskning. Nordic Studies in Education, 42(1), 50–65. https://doi.org/10.23865/nse.v42.3786