Sæverot, H., & Kristensen, J. E. (2022). Introduksjon: Pedagogikk under press. Hvordan kan vi motstå presset?. Nordic Studies in Education, 42(1), 1–12. https://doi.org/10.23865/nse.v42.3784