Sem, L., & Kolberg, A. (2022). «Samiskheit» i Kunnskapsløftet 2020: Ei diskursanalytisk lesing av Fagfornyinga. Nordic Studies in Education, 42(3), 233–248. https://doi.org/10.23865/nse.v42.3527