Andersen, M. B. (2021). Et kvantitativt blik på forældredeltagelse i skolesamarbejdet: Generelle tendenser i forhold til uddannelse, køn og klassetrin. Nordic Studies in Education, 41(4), 331–348. https://doi.org/10.23865/nse.v41.2813