Gardesten, J., Nordänger, U. K., & Herrlin, K. (2021). Scenkonst eller gatuteater? Lärares arbete i relation till struktur, organisering och yrkesgränsernas utsträckning. Nordic Studies in Education, 41(2), 148–166. https://doi.org/10.23865/nse.v41.2251