Lundqvist, J., & Sandström, M. . (2020). Barns övergång från förskola till skola: en multipel fallstudie om övergångsaktiviteter. Nordic Studies in Education, 40(2), 129–148. https://doi.org/10.23865/nse.v40.2228