(1)
Lindblad, S. Vetenskap, Profession Och Politik: Om förändring Av Det Pedagogiska kunskapsområdet I Sverige. nse 2022, 42, 65-82.