(1)
Sæverot, H.; Kristensen, J. E. Introduksjon: Pedagogikk under Press. Hvordan Kan Vi Motstå Presset?. nse 2022, 42, 1-12.