(1)
Sem, L.; Kolberg, A. «Samiskheit» I Kunnskapsløftet 2020: Ei Diskursanalytisk Lesing Av Fagfornyinga. nse 2022, 42, 233–248.