(1)
Röj-Lindberg, A.-S.; Hartvik, J.; Ingves, M. En Fallstudie Om Finlandssvenska lärares Insikter från Ett Utvecklingsprojekt. nse 2022, 42, 176–193.