(1)
Togsverd, L.; Rothuizen, J. J. Hvordan Vil Du være pædagog? Et Fagpersonligt dannelsesspørgsmål, Som Kalder På kvalificere(n)de Faglige fællesskaber. nse 2021, 41, 279-294.