[1]
Lindblad, S. 2022. Vetenskap, profession och politik: Om förändring av det pedagogiska kunskapsområdet i Sverige. Nordic Studies in Education. 42, 1 (Mar. 2022), 65–82. DOI:https://doi.org/10.23865/nse.v42.3787.