[1]
Sem, L. and Kolberg, A. 2022. «Samiskheit» i Kunnskapsløftet 2020: Ei diskursanalytisk lesing av Fagfornyinga. Nordic Studies in Education. 42, 3 (Oct. 2022), 233–248. DOI:https://doi.org/10.23865/nse.v42.3527.