[1]
Andersen, M.B. 2021. Et kvantitativt blik på forældredeltagelse i skolesamarbejdet: Generelle tendenser i forhold til uddannelse, køn og klassetrin. Nordic Studies in Education. 41, 4 (Dec. 2021), 331–348. DOI:https://doi.org/10.23865/nse.v41.2813.