[1]
Lundqvist, J. and Sandström, M. 2020. Barns övergång från förskola till skola: en multipel fallstudie om övergångsaktiviteter. Nordic Studies in Education. 40, 2 (Apr. 2020), 129–148. DOI:https://doi.org/10.23865/nse.v40.2228.