Vetenskap, profession och politik: Om förändring av det pedagogiska kunskapsområdet i Sverige

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Other formats

Published
2022-03-07
Keywords
education sciences, intellectual organisation, scientific ethos, research relevancing, modernization